Plaża Srebrna Riwiera

Regulamin

Szanowni Goście, 
Poniższy Regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku plaży Srebrna Riwiera. Przebywanie na tym terenie oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad.

 1. Plaża jest w okresie wypoczynkowym czynna codziennie w godzinach od 9:00 do 20:00.
 2. Kąpielisko jest niestrzeżone przez ratownika. Osoby kąpiące się czynią to na własne ryzyko.
 3. Dzieci poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie plaży wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Psy mogą przebywać na plaży jedynie w kagańcu i na smyczy. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa pobytu zwierzęcia na plaży. Właściciel psa jest bezwzględnie zobowiązany do posprzątania po swoim psie oraz do posiadania akcesoriów „psiej toalety”.
 5. Na terenie plaży obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia butelek i pojemników szklanych,
  • grillowania i rozpalania ognisk poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi,
  • zaśmiecania terenu plaży,
  • parkowania pojazdów mechanicznych,
  • zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.
 6. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie plaży administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoby  przebywające na terenie plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody  zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
 8. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu plaży, a w rażących przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność karną.

Życzymy udanego pobytu.